За младостта

Tолкова си стар, че като си бил малък дъгите са били черно-бели.