За младостта

Tолкова си стар, че като си бил малък дъгите са били черно-бели.

Leave a Reply

Your email address will not be published.