За младостта

Tолкова си стар, че като си бил малък дъгите са били черно-бели.

One Reply to “За младостта”

Comments are closed.