Палатка

По недействителен случай:

– Здрасти! Какво става с теб?
– Здрасти! Ами какво да става. Ще ходя в Палатка?
– Казва се: Ще ходя НА палатка!
– Не бе, човек, ще ходя в града Палатка – https://en.wikipedia.org/wiki/Palatka,_Florida.