Фън Шуй

Офис. От заранта сътрудниците рескаво разместват мебелите, подравняват ги с рулетка и компас. По средата на това хаотично движение стои възрастната чистачка, стиснала парцала и гледа уплашено. Мърмори на себе си:
– Току-що измих, сега пак всичко ще омърлят изродите.
Дълго гледа какво става и пита:
– Милички, какво правите? Ще се местите ли?
– Не, бабке, ние сега ще подредим мебелите по фън шуй и нашите продажби веднага ще литнат нагоре!
– Синко, тук работя от много отдавна, още преди революцията съм мила подовете в тая сграда… Тука до революцията беше публичен дом. И там, кога кярът паднеше, креватите не се местеха, просто сменяха курвите…